Tarot online med erfarna medier

Tarot online är en populär metod som ofta används idag för att få en överblick över en situation och som hjälp för att planera för framtiden.
tarotkort

På Vendelas Telefonbyrå har våra skickliga medier lång erfarenhet av medial vägledning och de använder olika mediala hjälpmedel. Vi lägger t ex Tarot online eller använder Solkorten (som Vendela har skapat). Våra vägledare kan hjälpa dig att se olika möjligheter, ge prognoser och råd i valsituationer men de kan inte fatta beslut åt dig. 

När du hör av dig till oss kan du känna dig trygg med att våra medier har goda kunskaper och kan använda sin mediala förmåga på flera olika sätt. Tarot online är hos oss är både enkelt, bekvämt och du kan alltid få tag på oss var du än befinner dig. 

Vi hjälper dig att bringa reda i en del av livets ovisshet och mysterium, boka tid hos oss idag för ett samtal med våra medier .

Historien om Tarotkort

Tarotkorten anses vara ursprunget till våra vanliga spelkort. Liksom de vanliga spelkorten har Tarotkorten fyra olika sviter som är numrerade från ess till tio och klädda kort (knekt, dam och kung m fl). Dessa kort kallas lilla Arkanan.

Stora Arkanan består av tjugoen kort med olika namn som t ex Magikern, De älskande, Rättvisan m fl. Ett av Stora Arkanans kort finns kvar i spelkorten det är Jokern som oftast kallas Narren.

Användningen av Tarotkort i västvärlden började redan under medeltiden men det stora intresset för Tarotkort sammanföll med utvecklingen av teosofi, antroposofi, spiritualism, parapsykologi och psykologi under senare hälften av 1800-talet och kring förra sekelskiftet.

Carl Jung var upphovsman den analytiska psykologin från början av 1900-talet. Många av våra vanligaste personlighetstester grundar sig på Jungs psykologi. Resultaten av personlighetstesterna beskriver t ex om man har en extrovert eller introvert personlighet och hur mycket man använder av de fyra funktioner som Jung beskriver; tanke, känsla, förnimmelse och intuition. 

Inom Jungiansk psykologi används begreppet ”arketypiska bilder” t ex magikern, den vise och älskaren. 

Jungiansk psykologi med sina arketyper sammanfaller med många av Stora Arkanans kort i Tarotleken. Arketyper kan beskrivas som roller i vår personlighet som kan vara till hjälp eller hinder på vägen. 

Synkronicitet är ett annat begrepp som Jung myntade. Det brukar avse ”fenomenet att en inre erfarenhet i tiden sammanfaller med en yttre händelse, på ett meningsfullt sätt”. 

Ett sätt att förstå hur Tarotkorten kan ge vägledning är att använda sig av teorin om synkronicitet inom jungiansk psykologi. Tarotkort är den yttre händelsen och med hjälp av och ett bra medium kan man få förståelse för den inre erfarenheten. 

Vi kallar det helt enkelt att tolka eller läsa korten. De vanligaste tolkningarna handlar om relationer, karriär och personlig utveckling. 

Användningen av Tarotkort har idag blivit mer allmänt accepterat, det finns ett ökande intresse för andlighet och medialitet där inte minst Vendelas medverkan i det populära TV-programmet ”Det Okända” har stor betydelse.

Solkorten

Solkorten är, precis som namnet antyder, avsedda att sprida värme, kärlek och glädje. Varje kort har sin unika funktion. Du kan använda dem som meditationsobjekt, för att träna din intuition och medialitet eller för vägledning till dig själv och andra. I boken som följer med finns ett förslag till tolkning och en affirmation till varje kort.

Solkorten har skapats genom inspiration och som ett samarbete mellan Vendela Cederholm som står för texten i boken och Christina Eriksson som har skapat de vackra konstverken, du kan beställa dem här.

Scroll to Top